COMUNICATE

COMUNICAT DE PRESĂ AL SINDICATULUI LIBER AL OPEREI NAȚIONALE BUCUREȘTI

În data de 28 Iunie 2016 a avut loc la Ministerul Culturii întâlnirea dintre Sindicatul Liber al Operei Naționale București, membru al CNS „Cartel ALFA”, alături de Sindicatul Independent al Teatrului de Operetă ”Ion Dacian” București, împreuna cu Bogdan I. Hossu, ca reprezentant al CNS „Cartel ALFA” în cadrul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Culturii, reprezentată de dl Lucian M. Vărșăndan, Ministru Secretar de Stat. La întâlnire au mai fost prezenți și reprezentanții Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Orchestra ONB.

Întâlnirea a avut ca scop clarificarea conținutului OUG privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii din punctul de vedere al concordantei cu legislația existentă (în primul rând cu legislația muncii). Opoziția făcută a fost legata de doua aspecte:

a) Eliminarea articolelor care fac derogare de la Codul muncii referitor la CIM cu durata determinată, contrară prevederilor Codului muncii și Directivei 1999/70/CE.

b) Eliminarea propunerii de a pune pe același picior de egalitate CIM cu durata nedeterminată și CIM cu durata determinată, adică eliminarea prevederilor legale care specificau că „de regula CIM este pe durata nedeterminata”, formă indirectă de a elimina teatrul de repertoriu și a ajunge în toate instituțiile publice numai la activități de teatru de proiect.

Rezultatul discuțiilor urmează să fie adus la cunoștința angajaților Operei Naționale București și ai Teatrului de Operetă ”Ion Dacian” București imediat ce ne va fi comunicat.

Împreuna vom fi mai puternici !

Irina Iordăchescu
Președinte Sindicatul Liber al Operei Naționale București


 

COMUNICAT DE PRESĂ AL COLECTIVULUI OPEREI NAȚIONALE DIN BUCUREȘTI

Colectivul Operei Naționale București își exprimă surprinderea și profunda îngrijorare cu privire la ultima declarație a dlui Vlad Alexandrescu, pe care o considerăm nefondată.
Precizăm, pe această cale, că dl. Vlad Alexandrescu nu a inițiat niciun fel de reformă, niciun fel de tendință înnoitoare pentru Opera Națională București în tot timpul mandatului său ca Ministru al Culturii.
Singura sa acțiune înnoitoare asupra instituției noastre a fost schimbarea dlui George Călin cu Maeștrii Tiberiu Soare și Vlad Conta.
Precizăm că dl. George Călin este un vechi colaborator al fostei echipe de conducere a lui Răzvan-Ioan Dincă, actualmente aflată în proces penal. Iar sub interimatul dlui George Călin s-au descoperit ilegalități constatate în Raportul Curții de Conturi.
De asemenea, precizăm că dl. George Călin, ca și fosta echipă de conducere a lui Răzvan-Ioan Dincă, nu are nicio pregătire de specialitate în domeniul operei. De aceea, numirea la conducerea Operei Naționale București a doi maeștri muzicieni de valoare internațională, oameni onești și de bună credință, a fost salutată cu entuziasm de colectivul nostru!
Însă, revenirea la vechea conducere, prin repunerea în funcție a dlui George Călin, sub presiunea cuplului Cojocaru-Kobborg, fapt recunoscut public de dl. Vlad Alexandrescu, a însemnat, în fapt, revenirea la sistemul și politica practicate de vechea echipă a lui Răzvan-Ioan Dincă, acum aflată în proces penal, precum și de vechii miniștri ai culturii, Daniel Barbu sau Gigel Știrbu, care au adus și susținut la conducere această echipă.
Considerăm nefondate gravele acuzații de xenofobie și naționalism aduse colectivului Operei Naționale București, artiști și oameni de specialitate în meserii de scenă, care au urmat, printre altele, cursuri de perfecționare la celebra Accademia Teatro alla Scala! Mai ales, după ce am declarat în presă, prin comunicat oficial, că ne distanțăm ferm de strigătele considerate xenofobe și care au aparținut unei singure persoane, de gen masculin.
Precizăm, încă o dată, faptul că protestele noastre spontane nu sunt de natură sindicală, ci o manifestare de neputință și dezaprobare față de renumirea la conducerea Operei Naționale București a dlui George Călin!
Considerăm o amenințare la dreptul constituțional la muncă, la dreptul constituțional la cultură și la dreptul la manifestare civică, declarația intenției de a închide Opera Națională București!
Pentru toate acestea, ne alăturăm punctului de vedere al Maestrului Ion Caramitru, care îi impută dlui Vlad Alexandrescu „comportamentul discreţionar şi abuziv faţă de managerii unor instituţii de cultură, situaţia conflictuală, fără precedent, pe care a creat-o şi întreţinut-o la Opera Naţională din Bucureşti”. Susținem afirmația Maestrului Caramitru la adresa dlui Vlad Alexandrescu: „Prin tot ceea ce faceţi, în legătură cu managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea ministerului, este evident că nu vreţi să reformaţi, ci să demolaţi!”
În concluzie, îi cerem dlui Vlad Alexandrescu să se țină de cuvânt cu privire la hotărârea de a-și da demisia din funcția de Ministru al Culturii.
Cultura României are nevoie de un ministru care să înțeleagă problemele artiștilor, să nu-i acuze pe nedrept, să colaboreze cu ei, să nu se situeze contra lor, să nu cedeze presiunilor.
Iar, pentru înfăptuirea unei reforme reale în Operă, situată pe baze legale, să apeleze la adevărații specialiști, practicanți în domeniu.


COMUNICAT DE PRESĂ AL COLECTIVULUI OPEREI NAȚIONALE DIN BUCUREȘTI

Campania de presă care denigrează angajații Operei Naționale București, acuzându-i de xenofobie este o campanie care denaturează adevărul. În urma unor cercetări făcute în rândul angajaților Operei Naționale București, s-a demonstrat, cu probe audio-video și cu martori, că strigătele considerate xenofobe aparțin unei singure persoane, de sex masculin. Restul angajaților, declarăm că ne distanțăm ferm de această unică persoană. Scandalul mass-media creat în jurul cuplului Alina Cojocaru-Johan Kobborg constituie o diversiune menită să inducă în eroare opinia publică și să îi distragă atenția de la problemele grave existente în Operă: abuzuri, discriminări, ilegalități, fraude.

Angajații Operei Naționale București sunt atacați în presă tocmai din cauză că își doresc aducerea la lumină a adevărului și revenirea instituției la legalitate și moralitate. Ei au acceptat toate deciziile dlui Ministru al Culturii, atâta vreme cât acestea au avut justificări legale. Angajații Operei Naționale București au tras un semnal de alarmă, prin refuzul de a susține spectacole, strict ca reacție de dezaprobare și neputință, în urma negocierilor în care cuplul Alina Cojocaru-Johan Kobborg a exercitat presiuni asupra Ministerului Culturii și a Guvernului României, condiționând reîntoarcerea lor la Opera Națională București de revenirea în funcție a unui director demis din cauza unor nereguli legale semnalate de Curtea de Conturi. Precizăm că ne-am manifestat conform drepturilor civice garantate într-o democrație, anume prin protest spontan, și nu prin grevă, așa cum a susținut eronat dl. Ioan Holender. De asemenea, considerăm că afirmațiile și soluțiile propuse de dl. Ioan Holender reprezintă o defăimare a angajaților Operei Naționale București și o încercare de destabilizare a culturii naționale.

Facem apel către toate operele și filarmonicile din România să se alăture campaniei noastre de a prezerva tradiția și valoarea națională și de a eradica abuzurile și fraudele din spațiul cultural românesc. Precizăm că nu sistemul de funcționare al Operei Naționale București a adus instituția noastră în această situație imposibilă, ci managementul dezastruos al echipei lui Răzvan-Ioan Dincă, actualmente aflată în proces penal.

Cerem cu insistență DNA-ului să cerceteze în regim de urgență situația economico-financiară de la Opera Națională București. Specificăm, pe această cale, că ne mâhnește demisia dlui Vlad Alexandrescu din funcția de Ministru al Culturii. Considerăm că Domnia Sa a făcut un lucru extraordinar de important și corect când i-a numit pe Maeștrii Vlad Conta și Tiberiu Soare la conducerea Operei Naționale București. De altfel, sub conducerea acestei echipe de profesioniști, suntem convinși că Opera Națională București ar fi beneficiat de o funcționare modernă, europeană, căreia nu ne-am opus niciodată, dimpotrivă – ne-o dorim!

Ne opunem doar ilegalității, fraudelor și abuzurilor!

PRESS RELEASE OF THE ROMANIAN NATIONAL OPERA HOUSE OF BUCHAREST

The press campaign which denigrates Bucharest National Opera’s employees, accusing them of xenophobia is a campaign that distorts the truth. Following research carried out among BNO’s employees has demonstrated with audio-video evidence and witnesses that the cries considered xenophobic belonged to one person only, a male. We all other employees declare that we strongly distance ourselves from this unique person.

The mass media scandal created around the couple Alina Cojocaru-Johan Kobborg is a diversion intended to mislead the public opinion and distract attention from the serious problems existing in Opera: abuses, discriminations, illegalities, frauds.

Bucharest National Opera’s employees are attacked in the press precisely because they want to bring to light the truth and return the institution to legality and morality.

They accepted all the Mr. Minister of Culture’s decisions, as long as they have legal justification.

BNO’s employees have sounded the alarm, by refusing to support the performances, purely as a helplessness and disapproval’s reaction, following the negotiations of Alina Cojocaru-Johan Kobborg couple that pressured the Ministry of Culture and the Romanian Government, by conditioning their return to BNO only when the director, dismissed because of legal irregularities reported by the Court of Auditors, will return in function.

Please note that we have expressed ourselves according to civil rights guaranteed by the democracy, namely the spontaneous protest and not by a strike, as erroneously claimed Mr. Ioan Holender.

We also believe that the statements and the solutions proposed by Mr. Ioan Holender represent a total slender of BNO’s employees and an attempt to destabilize the national culture.

We call on all Romanian operas and philharmonic orchestras to join our campaign of the tradition and national value preservation and to eradicate abuses and frauds in the current cultural area.

Please note that there is not the BNO’s operating system that brought our institution in this impossible situation, but the Răzvan-Ioan Dincă’s disastrous management team, that is currently under the criminal trial.

We insistently ask DNA (National Anti-corruption Division) to investigate urgently the economic and financial situation of the Bucharest National Opera.

In this way, we do specify that we are desolated for Mr. Vlad Alexandrescu’s resignation from the post of Minister of Culture. We believe that His Excellency has done a tremendously important and correct thing when he appointed Masters Vlad Conta and Tiberiu Soare as BNO’s leaders.

Moreover, under the leadership of this team, we are convinced that the Bucharest National Opera would have benefited from a modern and European functioning, which we have never opposed. On the contrary, we want it!

We oppose only to the illegalities, to frauds and abuses!Către Domnul Vlad ALEXANDRESCU, Ministrul Culturii

Domnule Ministru,

Artiștii Operei Naționale București (operă-balet, operetă-muzical) protestează împotriva modalității în care Ministerul Culturii, în pofida situației critice din instituția noastră, conduce negocierile pentru numirea unui nou director general interimar.

Potrivit declarațiilor dumneavoastră publice (ale căror înregistrări vi le putem pune la dispoziție în orice moment), deciziile în chestiunea amintită sunt condiționate de domnul Johan Kobborg și doamna Alina Cojocaru, persoane particulare, fără legitimitate în raport cu instituția noastră, având în vedere că domnul Kobborg și-a depus demisia în data de 12.04.2016, iar doamna Cojocaru nu este angajată a ONB.

Dacă înaintea declanșării crizei din teatrul nostru domnul Johan Kobborg era tratat și apreciat la fel cu toți ceilalți invitați străini care au urcat pe această scenă, în urma ingerințelor sale brutale în procesul de numire a unui nou director general interimar, suntem profund jigniți și desconsiderați și, ca urmare, vă comunicăm că acum refuzăm orice colaborare cu domnul Johan Kobborg.

Întoarcerea sa în teatru este indezirabilă pentru întreg colectivul, după ce comportamentul său a anulat orice idee de respect reciproc.

Subliniem ferm că demersul nostru are legătură doar cu modalitatea domnului Johan Kobborg în care a ales să-și trateze partenerii de scenă.

De asemenea, ne reafirmăm clar adeziunea la propunerea dumneavoastră inițială de numire în funcțiile de director general și director general adjunct a maeștrilor Vlad Conta și, respectiv, Tiberiu Soare.

Ne așteptăm să țineți cont de conținutul protestului nostru.

Colectivul Operei Naționale București