Etichete

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

ONB-BALET-CONDITII DE MUNCA -DECEMBRIE 2014

Din seria “Până când ne va ignora GUVERNUL?”

După cum putem observa/citi în rândurile de mai jos (vezi foto jos), nemulțumirile balerinilor existau și erau exprimate pe rețelele de socializare în decembrie 2014, cu mult timp înaintea situației existente de la Opera Națională București.
Încă din acea vreme existau persoane care încercau să ascundă toate neregulile semnalate, precum și persoane neînfricate care spuneau lucrurilor pe nume.

Drag public, puteți remarca ușor situația dramatică în care ne aflăm de luni de zile și poate, cu această ocazie, o să înțelegeți că acțiunile noastre sunt întemeiate și legale.
Condițiile de muncă decente sunt drepturi ale angajaților pe care trebuie să i le ofere un angajator, conform Codului Muncii.

Reamintim câteva dintre drepturile unui salariat:

– dreptul la repaus zilnic și săptămânal
– dreptul la securitate și sănătate în muncă
– dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă
– dreptul la egalitate de șanse și de tratament
– dreptul la demnitate în muncă
– dreptul la acces la formarea profesională
– dreptul la informare și consultare
– dreptul la protecție în caz de concediere
– dreptul la negociere colectiva și individuala
– dreptul de a participa la acțiuni colective
– dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat

Dintre obligațiile angajatorului, reamintim următoarele:

– să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă
– să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca și condițiile corespunzătoare de muncă
– să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă
– să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil
– să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora
– să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului
– să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților

 

ONB-BALET-CONDITII DE MUNCA -DECEMBRIE 2014 TEXT

 

 

Sursa: facebook.com